Članovi redakcije časopisa

Glavna i odgovorna urednica
Mila Milošević
mila.milosevic@hotmail.com

 


 Rubrika Fakultet 
 Kristina Kerekeš
kerekeskristina97@gmail.com

Rubrika Ekonomija
Ivan Radanović
ivanradanovic@hotmail.com

 

Rubrika Društvo
Sanja Todorović
sanjatod995@gmail.com

Rubrika Mozaik
Nemanja Kosanović
nemanja.kosanovic@hotmail.com

 

ČLANOVI REDAKCIJE: Danilo Bajić, Ljuba Brković, Nikola Dišić, Anja Dmitrović, Dunja Ilić,  Tanja Isailović, Nikola Jevđević, Vladimir Jovanović, Sara Jovanović, Vesna Kartalija, Kristina Kerekeš, Bojana Kljajčin, Tamara Kojić, Nemanja Kosanović,  Jasna Krivačić, Mihajlo Lazić, Marija Maksimović, Aleksandra Marković, Sanja Marković, Mila Milošević, Marija Mladenović, Jelena Mitić, Bojana Nešković, Vasilije Nikačević, Andrej Oblak, Ivan Radanović, Ljubica Radovanović, Vojin Rodić, Stefan Rodić, Maša Savić, Boris Simović, Milan Smikić, Maša Stanarčević, Sanja Todorović, Slađana Tokić, Aleksandar Ćurčić, Aleksandra Štrbac, Tamara Vasić, Sanja Vuksanović, Risantije Zečević.