Osnivanje i put do uglednog studentskog časopisa

Časopis “MonopolList” predstavlja zvanično glasilo studenata Ekonomskog fakulteta. Izlazi već 20 godina i smatra se jednim od najkvalitetnijih i najboljih studentskih časopisa u zemlji.

Nastao je u maju 1997. godine kao ogranak Studentske unije Ekonomskog fakulteta. Vremenom je od pilot projekta na 2 strane dogurao do 48 strana. Prepoznatljivim ga je učinio argumentovano kritički i oštar odnos prema upravi fakulteta i stanju na Univerzitetu. Časopis je uvek bio otvoren za vredne, entuzijastične i kreativne pisce, koji su iznova obogaćivali sadržaj magazina. Takođe, odlikuje se kvalitetnim dizajnom i ozbiljnošću tema.

Časopis se sastoji iz četiri rubrike: Fakultet, Ekonomija, Društvo i Mozaik. Dijapazon tema je širok. Pišemo o stanju i događajima na fakultetu, pružamo informacije studentima o izmenama u obrazovanju i mogućnostima stručnog usavršavanja i odlaska na prakse i razmene u inostranstvo. Pored toga, trudimo se da studentima pružimo zanimljiv uvid u ekonomsku nauku i privredne tokove i, ako je potrebno, kritički sagledamo određene društveno-ekonomske pojave.

Naravno, ne zaostajemo za drugim časopisima kada je o zabavnom sadržaju i zanimljivostima reč. Naši sagovornici su profesori, asistentni, glumci, političari, sportisti, novinari, televizijski voditelji i dr.

MonopolList ima šest izdanja godišnje (mart, april, maj, septembar, novembar i decembar), tiraž od 1500 primeraka, 44 strane i štampa se u boji.