„Ovo je zemlja mojih snova?”

Poznati časopis ,,Global Finance” nedavno je objavio listu najbezbednijih zemalja sveta, na kojoj se od 128 država koje su posmatrane, Srbija našla na 58. mestu.


Pokazatelji na osnovu kojih se vršilo istraživanje jesu sledeći: rat i mir, lična sigurnost i rizik od prirodnih katastrofa. Pozicija svake zemlje je rezultat sume indeksa ova tri pokazatelja koji predstavljaju pregled bezbednosti u svakoj zemlji pojedinačno. Posmatrajući ovu listu bezbednih zemalja, bolju poziciju od nas zauzele su sledeće zemlje iz našeg regiona: Slovenija na 12. mestu, Hrvatska na 22.mestu, Mađarska na 28. poziciji, Bugarska na 42. mestu, Bosna i Hercegovina 56.mestu i Grčka koja se nalazi odmah iza nje tj. na 57. poziciji. Odmah iza naše zemlje je Makedonija na 59.mestu dok je država Albanija zauzela 69. poziciju. Analizirajući celokupnu listu, prva stvar koja privlači pažnju jeste da od prvih 20 rangiranih država, 16 su Evropske dok ostale 4 čine Katar, Singapur, Novi Zeland i Kanada. Interesantno mesto na ovoj listi zauzima SAD, kao jedna ekonomski razvijenija zemlja, koja zauzima 65. poziciju. To se može pripisati visokoj stopi nasilnih zločina koja je izražena u SAD-u, što smanjuje samu ličnu bezbednost, a pored toga ne treba zaboraviti i nešto veći rizik od prirodnih katastrofa. Sličan primer ali na boljem rangiranom mestu, jeste država Japan koja se nalazi na 43. mestu za koju su karakteristične prirodne katastrofe pa pored same razvijenosti zemlje ovaj faktor značajno utiče na njeno mesto na listi. Takođe treba napomenuti da faktor rizika od prirodne katastrofe nije moguće kontrolisati od strane države dok su ostala dva faktora podložnija kontroli.

Indeks percepcije korupcije

Indeks percepcije korupcije već dvadeset četvrtu godinu za redom sačinjava vodeća antikorupcijska organizacija ,,Transparency Internacional” na globalnom nivou. Ove godine rangiranje je vršeno za 180 zemalja. Zemlje se porede na skali od 100 (veoma čiste) do 0 (veoma korumpirane). Prilikom analize indeksa percepcije korupcije na globalnom nivou vršena je preraspodela na 6 regiona na kojima se posmatra pojava: Amerika, Azija-Pacifik, Istočna Evropa i Centralna Azija, Bliski Istok i Severna Afrika, Podsaharska Afrika, Zapadna Evropa i Evropska Unija.

Na vrhu liste zemalja nalaze se Danska i Novi Zeland a na dnu Somalija, Sirija i Južni Sudan, Srbija pripada regionu Istočne Evrope i Centalne Azije. Posmatrajući izveštaj za ovaj region stiče se utisak sumorne slike gde je stagnacija više nego očigledna. Samo jedna država ima indeks više od 50 od mogućih 100 poena dok ostale države tog regiona imaju manje od 45. Najbolje pozicionirana zemlja je Gruzija sa 58 bodova, uz nju se nalaze Crna Gora i Belorusija. Dok su od nas lošije rangirane Bosna i Hercegovina, Makedonija i Albanija. Srbija ove godine zauzima 87.mesto sa brojem poena od 39 što je 10 mesta niže u odnosu na godinu pre kad je bila 77. mesto sa 37 bodova. Sa ovim rezultatom Srbija je u grupi država sa raširenom korupcijom (ispod 50), pa nas to pozicionira ispod svetskog proseka za 4 poena i za 18 poena ispod proseka za Evropu.

Neiznenađujuća konstatacija jeste da se region Istočne Evrope i Centralne Azije sa prosekom od oko 35 bodova nalazi na pretposlednjoj poziciji prilikom rangiranja sa ostalim regionima, pa i to da se ispod njega nalazi samo Podsaharski region sa prosekom od oko 32 poena. Osnovna karakteristika za države sa visokom stopom korupcije, kako ocenjuje antikorupcijska organizacija ,,Transparency Internacional”, jeste slaba uloga demokratskih institucija u tim zemljama kao i to da državljani imaju slaba politička i građanska prava.

 

,,Korupcija odbacuje demokratiju kako bi napravila začarani krug gde korupcija podriva demokratske institucije a slabe institucije sve manje mogu da kontrolišu korupciju.”, istakla je direktorka ,,Transparency Internacional” Patrisija Moreira.

 

Visok utisak o raširenosti korupcije imaju i sami građani Srbije čije je mišljenje uzeto u obzir prilikom istraživanja za korupciju koja su vršena za prethodnu godinu. Naša država beleži ovaj korak nazad zbog nedosledne preventive i zbog neefikasnih mehanizama protiv korupcije. Kako visoka korupcija jeste veliki problem, zbog mišljenja da se bez nje ne može završiti posao, osnova državnim organima mora biti sprečavanje, otkrivanje i kažnjavanje postojeće korupcije.

Na loš indeks percepcije korupcije veliki uticaj ima netransparentnost u donošenju odluka i odsustvo konkurencije kod zaključivanja značajnih vladinih ugovora. To se ogleda u situacijama neobjavljivanja ugovora i drugih dokumenata, kao i preklapanje pri zaključivanju poslova koji se vezuju za realizaicju najvećih infrastrukturnih objekata direktnim ugovaranjem, po cenama koje izazivaju sumnju po pitanju samog tržišta.

AUTOR: Jasna Krivačić

Ocenite tekst: