Patite li vi od greškofobije?

„Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.“ ~ Teodor Ruzvelt

 

Sticanje znanja je životni poziv svakog od nas. Kojim god poslom da se bavite neophodno je da savladate određene veštine i steknete potrebno znanje kako biste bili uspešni, ali i u koraku sa vremenom, promenama i trendovima koje ono diktira. Da li svi volimo učenje? Verovatno, ne. Međutim, svi ćemo se složiti da ne možemo napredovati bez konstantnog učenja i ulaganja u sebe i svoje znanje. Tako je i jedna od glavnih prepreka u procesu učenja i usvajanja stranih jezika razvijen strah od greške. Osnovan ili neosnovan, strah svakako postoji i stvara jedan vid inhibicije koji može znatno da uspori proces učenja jezika ili da ga potpuno blokira. Svi znamo da su greške sastavni deo učenja. Ko radi, taj i greši – dakle, ukoliko se ne odvažite da napravite grešku, nećete se pomeriti sa tačke na kojoj ste, i napredak će izostati.

 
Šta će se desiti?

 
Kada je reč o učenju stranih jezika, profesori Obrazovnog centra EQUILIBRIO otkriće vam jednu tajnu – greške su materijal sa kojim rade. Ukoliko ne „proizvodite“ greške, nemoguće je prepoznati nedostatke i, samim tim, nemoguće ih je nadomestiti. Strah se obično zasniva na neizvesnosti ishoda. „Šta li će se desiti ako uradim nešto pogrešno?“ Ako napravite grešku na stranom jeziku, jedina posledica je da će vas neko pogrešno razumeti. Sada mi vas pitamo, da li vam se dešavalo da vas neko ne razume dok govorite na svom maternjem jeziku? Zasigurno, da. Jedna od stvari koje uvek treba napomenuti je da su u učionici
greške i više nego poželjne. Na čas stranog jezika možete doći sa ili bez sveske, umorni ili dekoncentrisani, ali bez grešaka – nikako! Svaka greška koju napravite na času je lično vaša, personalizovana. Samim tim, personalizujete i proces učenja stranog jezika i on postaje jedinstven, po vašoj meri, potpuno vama na raspolaganju i još je stoprocentno efikasan.

 
Šta će drugi misliti?

 
Još jedan od uzročnika greškofobije je: „Šta li će drugi misliti o meni, ako stalno pravim greške?“. Problem samopouzdanja pri upotrebi stranog jezika je vrlo značajan problem sa kojim se, svi mi koji učimo neki strani jezik, suočavamo. Pitanje koje profesori stranih jezika često postave svojim učenicima je sledeće: Da li biste zamerili strancu koji vam se u Knez Mihailovoj ulici obrati na ne tako veštom srpskom jeziku, pokušavajući da sazna gde je najbliža menjačnica? Njegov pokušaj da vam se obrati na vašem maternjem jeziku može samo biti beskrajno šarmantan i sumnjamo da biste i primetili greške koje bi pritom napravio.

 
Zaključak

 
Dakle, straha od grešaka na stranom jeziku se treba osloboditi. Nikakve loše posledice nećete trpeti, a za uzvrat dobijate napredak, izraženiju fluentnost i naravno, lični uspeh. Ne postoje prepreke. To su koraci na putu do uspeha.

 

Obrazovni centar EQUILIBRIO
www.stranijezici.com

Ocenite tekst: