Prezentacija Marketing radionice

Istraživanje stavova studenata Beogradskog Univerziteta

Marketing radionica je tokom druge polovine meseca aprila ove godine, po dvanaesti put sprovela „Istraživanje stavova studenata“ kojim su obuhvaćeni svi fakulteti Univerziteta u Beogradu. Teme koje su bile predmet ispitivanja se odnose na zadovoljstvo studenata uslovima studiranja, njihovi stavovi u vezi sa trenutnom situacijom u privredi, planovi za budućnost, način na koji provode slobodno vreme, interesovanja itd. Istraživanjem je obuhvaćeno 1500 studenata, a plan izrade uzorka je dobijen od Republičkog zavoda za statistiku. Studenti su popunjavali upitnik koji se sastojao od 18 pitanja.

Prema dobijenim rezultatima, 75% studenata bi ponovo upisalo isti fakultet, dok bi 25% upisalo nešto drugo. Primetno je da bi stariji studenti isti fakultet upisali u mnogo manjem procentu od mlađih (prva i druga godina). Najpre bi fakultet promenili studenti Matematičkog fakulteta i Geografskog, dok je najviše zadovoljnih na FON-u i Bogoslovskom fakultetu.

Za konketan primer korupcije (kupovina ispita i diploma na matičnom fakultetu) je čulo 20% studenata i to najviše na Stomatološkom (77%), Medicinskom (61%) i Arhitektonskom fakultetu (43%) a na Rudarskom, Tehnološkom, Fizičkoj hemiji i Fizičkom fakultetu taj procenat je nula.

Tek 20% studenata je (bilo) u toku studija član neke studentske organizacija, a na praksi je bilo 22,6% ispitanika.

Na pitanje u vezi sa očekivanjimatudenata povodom pojedinih aspekata studiranja, najvišu prosečnu ocenu (na skali od 1 do 5) je dobio kvalitet predavanja i odnos nastavnika i studenata (3,45), zatim prostor, komfor i higijena (3,30),  nastavni plan (3,29), funkcionisanje studentskih službi (2,94), a najnižu ocenu, kao i prethodne godine kvalitet udžbenika (2,93).

Nakon završenih studija 29% studenata planira da ode u inostranstvo, a najznačajniji razlozi za to su nizak životni standard i nemogućnost zaposljenja u našoj zemlji.

U pogledu poređenja između privatnog i javnog sektora, javni sektor je ocenjen kao mesto sa sigurnijim poslom i boljim radnim vremenom, dok je u privatnom po dobijenim rezultatima bolja plata, bolja mogućnost za napredovanje i bolje iskustvo.

Najveći razvojni potencijal Srbije je poljoprivreda, po mišljenju 47% studenata. Primetno je da je IT prepoznat kao veliki potencijal takođe i procenat tih odgovora se skoro udvostručio u odnosu na prethodnu godinu i sada iznosi 21%.

Na pitanje koliko očekuju da će čekati na zaposlenje, njih 50% veruje da će to biti u prvih šest meseci, dok ostali smatraju da će čekati više, neki čak i preko godinu dana (25%).

Prilikom nalaženja zaposlenja i dalje je najbitniji faktor veza, zatim lična sposobnost i znanje stranog jezika, dok se fakultetska diploma i članstvo u političkim partijama nalaze na poslednja dva mesta po važnosti.

Studente uglavnom izdržavaju roditelji (67%) i taj procenat se neznatno smanjio u odnosu na prošlu godinu. Polovina studenata živi sa svojom porodicom, dok su ostali  u studentskim domovima ili privatnom smeštaju.

Slobodno vreme najčešće koriste baveći se sportom i rekreacijom, a i Internet je takođe veoma zastupljen. Od društvenih mreža najviše vremena provode na Fejsbuku, a na televiziji najčešće gledaju filmove i serije. Posle toga slede edukativne emisije, a na poslednjem mestu su rijaliti programi. Od kulturnih sadržaja, najređe odlaze u muzeje i izložbe a nešto češće posećuju bioskope. Primetno je da se smanjio procenat onih koji nikada ne idu u pozorište, a i izložbe i muzeji su posećivani više nego u prethodnoj godini.

U pogledu osetljivih pitanja, 45% studenata podržava uvođenje eutanazije, 61% studenata odobrava legalizaciju marihuane u medicinske svrhe, a 70% ispitanika je saglasno da bi u škole trebalo uvesti obavezno seksualno obrazovanje, dok 75% odobrava dobrovoljno doniranje organa. Što se tiče potpune zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima, polovina ispitanika ovo podržava.

Ocenite tekst: