Sve o studentskoj reviji

Studentska revija za privredno pravo je stručno – naučna publikacija u uredništvu studenata poslovno – pravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. SELR godišnje objavljuje dva izdanja, jedno redovno i jedno specijalno. U okviru specijalnih izdanja studenti obrađuju goruće pravno – ekonomske teme na polju regulative i sl. Nastanak Revije vezuje se za jesen 2010. godine kada je saradnja prof. dr Tatjane Jovanić i studenata koji su pohađali stručnu grupu iz Ekonomskog prava poprimila ovaj oblik. Osim radova koje pišu studenti Studentska revija se bavi objavljivanjem analiza i komentara usvojenih propisa i sudskih odluka. Specijalno izdanje koje je do sada privuklo najviše pažnje je izdanje pod nazivom „Režimi sticanja svojine na poljoprivrednom zemljištu“. U okviru tog izdanja studenti su se pozabavili uporedno – pravnom analizom zakona o poljoprivrednom zemljištu Srbije i drugih zemalja kao i principima za odgovorno poljoprivredno ulaganje i uticajem procesa evropskih integracija na sektor poljoprivrede u zemljama centralne i istočne Evrope.

SELR je osnovan sa vizijom da doprinos studenata akademskoj misli može da bude značajan i da mlade pravničke umove ne treba potcenjivati. Sam cilj revije je da transformiše talentovane studente iz pasivnih studenata prava u aktivne tvorce akademskih radova. Redakcija teži da učini Reviju korisnom publikacijom i to ne samo u cilju razvoja učenja i mogućnosti mladih pravnika, već razvijajući i širu misiju da uključi studente kao aktivne činioce u stvaranju promena u društvu koje su šire od univerzitetske zajednice. Iako primarno orijentisana na diplomske radove, Revija objavljuje i  radove studenata master studija kao i doktorskih studija kako iz Srbije tako i iz inostranstva.

Studentska revija za privredno pravo ne predstavlja samo časopis u kome se objavljuju studentski radovi, već je istovremeno i prvi časopis pravne struke u Republici Srbiji čiji sadržaj uređuju studenti i jedan od prvih te vrste u jugoistočnoj Evropi. Osim velikog broja priznanja u našoj zemlji Revija je predstavljena i na međunarodnoj sceni. Naime, u martu 2016. godine SELR je uzeo učešće na „British Conference of Undergraduate Research“ na Metropolitan Univerzitetu u Mančesteru. Na ovoj konferenciji, koja ima običaj da se iznova organizuje na drugom univerzitetu, predstavljena su istraživačka dostignuća studenata osnovnih studija. Između ostalog, među malobrojnim predstavnicima van okvira Velike Britanije, Studentrsku reviju su na konferenciji predstavljali apsolvent Nevena Milošević i prof. dr Tatjana Jovanić.      

Od školske 2014/2015 godine Revija je prešla na sistem otvorenog poziva na radove. To znači da svoj rad možete poslati tokom cele godine, a nakon provere kvaliteta, koju izvršava Redakcija, isti će viti objavljeni u narednom izdanju. Bitno je da pre slanja Vaših radova iste uskladite sa Uputstvom za autore. Svaki rad takođe mora imati abstrakt i ključne reči, kao i abstrakt na engleskom jeziku ukoliko to nije jezik na kom je napisan rad. Proces provere kvaliteta rada se sastoji iz tri faze. Vaš rad se najpre prosleđuje članu redakcije koji će Vam dati korisne savete u cilju poboljšanja kvaliteta rada i vratiti Vam rad na doradu. U drugoj fazi Redakcija prosleđuje usklađen rad nastavniku, saradniku ili stručnjaku iz prakse. To je po pravilu neko od članova našeg izdavačkog saveta – recezent, koji piše formalnu recenziju. Poslednja faza obuhvata lekturu i prelom, a nakon toga Vaš rad će se naći u sledećem redovnom broju Studentske revije za privredno pravo.   

Podršku u prethodnom radnom periodu Reviji su pružile advokatske kancelarije „Gecić Law“ i „SOG“ kao i Sektor za zaštitu potrošača Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i studentska organizacija „ELSA“.  

Studentsku reviju za privredno pravo možete kontaktirati putem mejla selreview@gmail.com tako i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.

Ocenite tekst: