Tehnologija ili papirologija

Nakon testiranja elektronskog evidetiranja prisustva nastavi, uprava fakulteta proglasila ga je potpunim i zvaničnim početkom zimskog semestra studijske 2018/2019 godine. S tim u vezi, izvršena je anketa na osnovu koje postoji uvid u stavove studenata.


U analizu je uključeno 229 studenata osnovnih studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Studenti koji se finansiraju iz budžeta čine 53,8%. Najveće učešće pripada studentima četvrte godine, oko 44%, odnosno 99 ispitanika. Studenti treće godine zaostaju za 22 ispitanika, dok studenti druge i prve godine učestvuju sa 43, odnosno 10 ispitanika.

Praksa
Iako je elektronsko evidetiranje prisustva nastavi zvanično i formalno uvedeno, još uvek se ne primenjuje na potpun način. Naravno, potrebno je razmatrati početno stanje, odnosno činjenicu da pre elektronskog evidentiranja pojedini profesori nisu bodovali prisustvo.

Studenti su pitani da iznesu kod koliko predmeta zasigurno znaju da se ovaj način evidentiranja primenjuje. Izuzimajući nerelevantne odgovore, 54 studenta označilo je da je upoznato sa primenom pomenutog načina evidentiranja na samo jednom predmetu. Zatim, 46 ispitanika je upoznato sa primenom na dva predmeta, a samo 6 na sedam predmeta. Između ostalog, čak 26 ispitanika označilo je da nije upoznato sa primenom ovakvog načina evidentiranja ni na jednom predmetu. Sledi broj ispitanika za tri, četiri, pet i šest predmeta: 41, 24, 12, 4. Dakle, kako broj predmeta raste, studenti koji su upoznati sa istovremenom primenom elektronskog evidentiranja opada.

Sledstveno, uže gledano, ispitana je mogućnost primene oba načina evidentiranja prisustva istovremeno (upis na papir odnosno prozivanje od strane profesora i elektronsko evidetiranje). Čak 42,4% ispitanika označili su da su upoznati sa kombinovanim načinom evidentiranja.

Cena za studente
Analizirana je poželjnost svakog od načina upisivanja prisustva. Upis na papir i prozivanje od strane predavača je manje poželjno za većinu studenata. Odnosno, ispostavlja se da je elektronsko evidentiranje prihvatljivija opcija za 54,1% ispitanika, odnosno 124 studenta.

Nakon toga, ocenjena je motivisanost učesnika ankete za češće posećivanje predavanja odnosno vežbi. Motivisanost je rangirana na rastućoj skali, od 1 do 5, gde opcija 1 označava potpuno odsustvo motivacije dok opcija 5 označava suprotnu situaciju. Većinu studenata ovakav način evidentiranja uopšte ne motiviše za veću redovnost poseta fakultetu (40,2%). Možda očekivano, najmanji broj studenata označio je potpunu motivaciju, opciju 5, (13 studenata). Mogućnosti između sredine, opcije 2 i 4, odabralo je, redom, 37 odnosno 32 studenta. Dok je ravnodušnost odabrao nešto veći broj pojedinaca (55).

Zaobilaženje sistema se takođe primenjuje u praksi. Napravljena je paralela između pomenuta dva načina evidentiranja prisustva, u kontekstu uloženog truda, odnosno same lakoće izbegavanja sistema. U prednosti se nalazi elektronsko evidentiranje, budući da je 126 studenata obeležilo da pomenuti način evidentiranja pruža više prostora za prevaru sistema.

Ispitanici su napravili rangiranje između troška vremena studenata na evidentiranje prilikom upisa i prozivanja i prilikom elektronskog evidentiranja. Većina smatra da više pažnje i vremena oduzima prvi sistem, tačnije 144 ispitanika.

Kada bi sumirali vreme koje na svakom času profesor koristi kako bi izvršio evidenciju prisustva, šta mislite, da li je to vreme vredno razmatranja?

Dve perspektive
Nakon analiziranja stavova studenata o sopstvenom položaju, fokus je pomeren na tumačenje položaja profesora.

Identična pitanja, različite perspektive.

Postavljeno je pitanje vrednovanja od strane profesora. Blizu 90% učesnika ankete mišljenja je da profesori više vrednuju upis na papir i prozivanje od samog elektronskog evidentiranja.

Ipak, ukoliko profesori usvoje isključivo elektronsko evidentiranje prisustva nastavi, uzimajući u obzir prethodno navedene odgovore, da li zaista vrednuju prisustvo zabeleženo na ovakav način? Nešto više od 60% učesnika ankete smatra da profesori ne pridaju značaj novom načinu evidentiranja.

Neizbežno sledi. Da li postoji korelacija između ovog pitanja i mogućnosti zaobilaženja sistema? Ili možda sa istovremenom primenom oba načina evidentiranja?

AUTORKA: Maša Savić

Ocenite tekst: