In Memoriam – prof. Dr Kata Škarić Jovanović

Posle duže i teške bolesti, dana 19. februara 2019. godine, preminula je i prerano nas napustila naša profesorka, koleginica i prijatelj, prof. dr Kata Škarić Jovanović. Teško je u jednom ovakvom kratkom obraćanju navesti sve ono što je profesorka Kata uradila tokom njene karijere na Ekonomskom fakultetu.

Profesorka Kata Škarić Jovanović je rodjena 05. novembra 1948. godine u Slavonskom Brodu, u Republici Hrvatskoj. Ekonomski fakultet je završila 1971. godine.  

Bila je poznata po svojim veoma dinamičnim i uspešnim predavanjima i kriterijumu koji je bio na nivou renomea Fakulteta na kome je radila. Pomagala je studentima da razumeju da računovodstvo nije samo šablonski proces evidentiranja poslovnih transakcija, već neverovatno moćan medij poslovnog komuniciranja čiji značaj treba da razumeju svi ekonomisti. Ceo svoj radni vek je provela u neprikosnovenom uverenju da naši studenti moraju da dobiju najviša znanja i da je to jedini put za izgradnju uspešne profesionalne karijere. Tako se ponašala i na ispitima. Mnogi uspešni studenti će je svakako pamtiti i biti zahvalni na znanju koje im je nesebično prenosila i prednostima koje su zbog toga imali u praksi.

 Profesorka je bila prodekan za finansije i organizaciju u dva mandata. Prvi put u period od 1997.  do 1998. godine i drugi put u periodu od 2000. do 2002. godine. Takođe, u dva vezana mandata je bila i šef Katedre za računovodstvo i poslovne finansije, i to u periodu 2002-2006. godine. Bila je i član Saveta Ekonomskog fakulteta i član Stručnog veća Univerziteta za društveno-humanističke nauke. Svoj doprinos radu Fakulteta dala je kao član i predsednik Komisije  za doktorske studije.

Sasvim je sigurno da bi podsećanje na dostignuća profesorke Kate Škarić Jovanović bilo nepotpuno, ako bismo zapostavili njeno angažovanje izvan Ekonomskog fakulteta. Njeno profesionalno usavršavanje preplitalo se sa potrebom ujednačavanja profesionalne regulative na regionalnom i globalnom nivou. Bila je aktivni učesnik u mukotrpnim pionirskim naporima u procesu implementiranja međunarodnih računovodstvenih standarda i međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja. Bilo je mnogo izazova na tom putu, pritisaka različitih vrsta, neslaganja u mišljenjima, dobrih i manje dobrih rešenja, ali je ona uvek bila tu negde na izvoru rešavanja problema, rukovodeći se idejom „ako ne može sve da bude kako bi trebalo, onda barem da štete budu što manje“. Niko kao ona nije bio tako dobro informisan o čestim promenama i problemima u primeni ove profesionalne regulative. Bila je član Nacionalne komisije za računovodstvo pri Ministarstvu finansija Republike Srbije, predsednik Komisije za nadzor nad primenom međunarodnih standarda u računovodstvu i reviziji, koju je obrazovala Vlada Republike Srbije, u periodu 2002-2004. godine. Od januara do juna 2006. bila je učesnik The Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, dela REPARIS programa u organizaciji Svetske banke.

Kao autor ili koautor objavila je nekoliko knjiga: Finansijsko računovodstvo, Koncepcije bilansa, Specijalni bilansi (sve u izdanju Ekonomskog fakulteta u Beogradu) i Računovodstvo III (u izdanju Saveza računovođa i revizora Republike Srbije). Pored toga, objavila je preko 150 stručnih i naučnih radova, najviše iz oblasti finansijskog računovodstva, finansijskog izveštavanja, konsolidovanih finansijskih izveštaja i specijalnih bilansa. Istovremeno bila je član redakcije časopisa Economic Annals (u izdanju Ekonomskog fakulteta), Računovostvo (u izdanju Saveza računovođa i revizora Srbije) i Acta Economica (u izdanju Ekonomskog fakulteta u Banaluci). Bila je i aktivni član Naučnog društva ekonomista Srbije. Slobodno možemo reći da je profesorka Kata Škarić Jovanović dala svoj maksimum u razvoju računovodstvene profesije u Republici Srbiji.

Posebno važno mesto u profesionalnoj karijeri profesorke Kate Škarić Jovanović zauzima njeno angažovanje u Republici Srpskoj, gde je, od osnivanja pa do trenutka kada ju je bolest sprečila u tome, bila stalni stručni saradnik i aktivno učestvovala u brojnim aktivnostima  Saveza računovođa i revizora Republike Srpske. Bila je stalni član Kongresnog odbora za organizaciju Kongresa računovodstvene i revizorske profesije, najvećeg skupa iz oblasti ekonomije u Republici Srpskoj sa oko 1.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Od ukupno 22 do sada održana Kongresa sa radovima je učestvovala 21 put. Na poslednji nije mogla da ode. Bila je i član Simpozijumskog odbora za organizaciju Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju od njegovog osnivanja 2006. godine. Na ovom skupu prezentovala je i objavila 11 radova. Bila je višegodišnji član Redakcionog odbora časopisa Finrar. Od 1999. do 2018. godine u ovom časopisu je objavila 46 stručnih i naučnih radova. Profesorka je objavila i nekoliko naučnih radova u kvartalnom naučnom časopisu Financing, gdje je bila i član Izdavačkog saveta. U okviru Udruženja ovlašćenih procenjivača Bosne i Hercegovine, profesorka Kata Škarić Jovanović je učestvovala kao jedan od izvođača instruktivne nastave. Bila je: član Saveta za unapređenje računovodstvene teorije i prakse u Republici Srpskoj, član Odbora za računovodstvene standarde Saveza računovođa i revizora Republike Srpske i član Saveta za računovodstvo i reviziju, savetodavnog organa ministra finansija Republike Srpske. Za svoj doprinos razvoju računovodstvene profesije u Republici Srpskoj više puta je nagrađivana.

Sa tugom se opraštamo od naše drage profesorke, vrsnog naučnika, vrednog i odgovornog stvaraoca i iznad svega dobrog pedagoga i profesora

Zahvalnost profesoru Dejanu Maliniću na ustupljenom govoru sa komemorativne sednice u čast profesorki

Ocenite tekst: