Na krilima ekonomskog zmaja

Kineski rast je uspeh za Alibabu, ali i uspeh Alibabe je doprinos kineskom ekonomskom rastu. Koliko znamo o ovom simbolu kineskog napretka i modernizacije?


Tokom većeg dela istorije, Kina je bila zemlja prosperiteta i inovacija, jedna od dominantnih ekonomskih sila. Mnoge metode i tehnike u raznim oblastima ekonomije, nauke i društva potiču iz Kine. Mnoge tehnološke inovacije došle su nam upravo iz ovog kraja sveta. Svaki put kada je Kina napredovala, napredovalo je i čovečanstvo, što je i razumljivo ako se u obzir uzme potencijal ove zemlje kako u ljudskom tako i u fizičkom kapitalu. Kompanija Alibaba je produkt novog kineskog buđenja i napretka. Duhovni, naučni i ekonomski napredak ove zemlje poslužio je Alibabi kao odskočna daska za osvajanje svetskih tržišta. Kina je oduvek bila zemlja novih ideja i revolucionarnih promena, u kojoj je veoma popularna trgovina preko interneta, odnosno e-commerce.


Alibaba i dva preduzetnika
Zvanično Alibaba Grupa je kineska internet, e-commerce, retail i tehnološka holding kompanija, koju su 1999. godine osnovali Džek Ma i Peng Lej u gradu Hangdžouu (engl. Hangzhou). Kompanija pruža širok dijapazon usluga kao što su: online prodaja preko sopstvenih veb-portala, elektronsko plaćanje, usluge pretraživanja u domenu trgovine (kupovina i prodaja), skladištenje podataka (cloud computing). Svoje usluge pruža u C2C (consumer-to-consumer), B2C (business-to-consumer) i B2B (business-to-business) formi. Alibaba je dominantna e-commerce kompanija na kineskom tržištu, sa udelom od skoro 60%, i jedna je od najvećih kompanija na svetu. Zapošljava 102 hiljade radnika, ostvaruje promet od oko 60 milijardi dolara i profitnu stopu od skoro 20% ili u apsolutnom iznosu oko 11 milijardi dolara.

„Sezame, otvori se”
Kineske ekonomske reforme sprovođene od 1978. godine imale su veliki uticaj na razvoj privatnih i državnih kompanija, a samim tim i na razvoj Alibabe. Vremenom je pod uticajem reformi i procesa globalizacije Kina otvarala svoje granice i počela da značajnije trguje sa ostatkom sveta, a naročito sa Sjedinjenim Američkim Državama, što je dovelo do vrtoglavog ekonomskog rasta i enormne trgovinske razmene. Ekonomski rast je dugo godina bio dvocifren, a ukupan nominalni BDP je narastao do 14 triliona dolara dok je (PPP) BDP dostigao 27 triliona dolara.

Kada je izašla na tržište kapitala 2014. godine, zabeležena je najveća vrednost prve emisije akcija u istoriji u iznosu od 25 milijardi dolara. Samo četiri godine kasnije, vrednost akcija prelazi 500 milijardi dolara.

To nam dodatno govori o potencijalu kineskog tržišta i o još jednom razlogu pojave kompanija poput Alibabe. Veliko kinesko tržište od milijardu i po potrošača je snažan pokretač i „potentno gorivo” za svaki poslovni poduhvat i razvoj startapova. Krajem prethodnog i početkom ovog veka ubrzavaju se rast i razvoj IKT, odnosno hardvera i softvera uopšte. Ovo je dovelo do razvoja nove kulture, novih navika i potreba stanovništva, što je uključivalo i online kupovinu. Važno je i to što Kina poseduje veoma veliku proizvodnu bazu i jeftinu radnu snagu, a to je za Alibabu značilo dostupnost velikog broja najrazličitijih proizvoda, po pristupačnim cenama i automatski veliku potražnju. Takođe, razvoj unutrašnjeg tržišta, domaće potrošnje i rast broja korisnika interneta išli su naruku Alibabi. Sve ovo govori o povoljnom, plodnom tlu za razvoj biznisa, što su osnivači pomenutog konglomerata iskoristili i takoreći na krilima kineskog ekonomskog zmaja vinuli svoju kompaniju u visine poslovnog sveta.

Alibaba je pokretač
Nije samo kinesko tržiše uticalo na Alibabin razvoj već je odnos bio uzajaman. Očekivalo se da će ova kompanija poboljšati kinesko e-commerce tržište, kao i da će usavršiti e-commerce platformu od koje će kineska preduzeća imati benefite. Smatralo se da će Alibaba biti naročito značajna za mala i srednja preduzeća, koja nemaju toliko razvijenu sopstvenu logistiku, marketing i prodajne kanale, što se i desilo. Mala i srednja preduzeća preplavila su svet svojim jeftinim proizvodima. Dakle, Alibaba je olakšala i ubrzala izlazak kineskih proizvoda na svetska tržišta. Uticaj ovog tehnološkog džina se ne zaustavlja ovde. Naime, kompanija direktno zapošljava preko 100 hiljada ljudi, ali je i platforma za mnoge kineske proizvođače preko koje oni plasiraju svoju robu. Takođe, pozitivno utiče i na reputaciju kineskih startup projekata, pokazujući da Kina i te kako ume da stvori modernu, inovativnu kompaniju svetske klase. Ovo je „zagrejalo” kinesko tržište kapitala i podstaklo mnoge mlade ljude da se oprobaju u ulozi preduzetnika, ali i investitore da im u tome finansijski pomognu. Alibaba je uticala i na širenje kulture kupovine preko interneta, kao i na porast broja korisnika interneta. Korisnicima je takođe olakšan i izbor proizvoda i smanjila se informaciona asimetrija između prodavaca i kupaca, povećao se izbor koji stoji pred kupcima. Kinesko tržište moralo je da postane konkurentnije jer je Alibaba doprinela rastu konkurencije, što je poboljšalo i marketing kompetencije na kineskom tržištu.

Binarna revolucija
Novo doba ekonomije počelo je revolucijom koja nam je došla iz virtualnog prostora. Širenje interneta, sve veća upotreba kompjutera, pametnih telefona, kao i ostali tehnološki prodori, doneli su nam nova tržišta. Javile su se nove potrebe koje treba zadovoljiti i sve je to promenilo ekonomski kontekst, što je stvorilo uslove za novi model poslovanja i proizvelo nove ideje i poglede po pitanju biznisa. Jedan od predvodnika ove revolucije je i Alibaba, koja nam šalje jasnu poruku: „Džinovi se rađaju i na Istoku i kreću u pohod na svetska tržišta.”

Razbijajući stereotipe o kvalitetu kineskih proizvoda i usluga, Alibaba je kao 9. najvredniji brend na svetu postao jedan od simbola kineskog uspeha.

Alibaba ulaže mnogo u prikupljanje i obradu informacija, kao i u razvoj veštačke inteligencije (AI), nastojeći da sebi tako osigura prednosti u odnosu na konkurenciju. Ekonomsko okruženje se promenilo, a Kina i mnogi njeni preduzetnici su toga svesni i nastoje ne samo da se prilagode promenama nego i da budu predvodnici i inicijatori tih promena. Kineska država je prepoznala značaj IT kompanija i trgovine preko interneta, te značajno ulaže u infrastrukturu. Sa druge strane, kompanije poput Alibabe vraćaju svojoj državi, između ostalog, i kroz razvoj tehnologije, ulaganje u obrazovanje mladih ljudi, razvijanje ekonomskog (poslovnog) ekosistema kooperanata i potrošača oko sebe. Ako je nafta bila blago 20. veka, onda su informacije blago ovog veka, a Alibaba i Kina poseduju veliki deo tog virtualnog kolača.

Ka svetskoj dominaciji
Kao i celokupna kineska ekonomija, Alibaba teži svetskoj dominaciji i zasada se vrlo uspešno bori sa konkurencijom. Nesumnjivo je da će uz dalji ekonomski rast kinesko tržište nastaviti da bude glavna pokretačka snaga Alibabe i da će se deo tog uspeha preliti u korist kompanije. Uz to, kineski proboj na svetska tržišta i dalje će značiti proboj i za ovog giganta. Posmatrano dugoročno, Alibaba ima mnogo prostora za dalji rast i diversifikaciju poslovanja kako po pitanju proizvoda i usluga tako i po pitanju različitih tržišta. Dalji razvoj hardvera, softvera, trend digitalizacije, sve veća upotreba interneta i rast svetske populacije, pozitivni su činioci Alibabinog budućeg rasta.

AUTOR: Boris Simović

Ocenite tekst: