NDES podstiče studente da se bave naukom

Lazar Petrović, stručni saradnik Naučnog Društva Ekonomista Srbije (NDES), objašnjava razliku između nauke i struke, i poziva studente da se priključe radu Društva, gde kao autori mogu objavljivati svoje radove u zborniku. Da nauka nije bauk, i da su studenti itekako sposobni da budu autori naučnih radova, kao i na koji način to mogu da urade, saznajemo u nastavku.


ML: Za početak, kada je osnovan NDES i koliko dugo ima sedište na našem fakultetu?

NDES je osnovan 1937. godine pod nazivom Savez ekonomista Jugoslavije. Na Ekonomskom fakultetu ima kancelariju od 1990 godine. Nalazi se na sedmom spratu, kabinet 712. Raspoloživ je i naš sajt ndes.ekof.bg.ac.rs. Za sve dodatne informacije studenti mi se mogu obratiti preko mejla – ndes@ekof.bg.ac.rs  ili na broj telefona 3021 191. Svestan sam činjenice da mali broj studenata za to zna. Trenutno u kancelariji sedim ja kao stručni saradnik, svakog radnog dana od 10h do 13h. Često je tu i naš izvršni sekretar, profesor dr Ognjen Radonjić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu, kao i predsednik društva, profesor dr Miodrag Zec, redovni profesor Filozofskog fakulteta u penziji i lice koje je veoma drago studentima jer su imali prilike da ga upoznaju na brojnim konferencijama.

ML: Kako se postaje vaš član?

Član društva može da postane isključivo osoba sa titulom doktora ekonomskih nauka. Zatim, nije neophodno samo doktorirati već i da te jedan od postojećih članova Društva predloži. Članstvo je dvostepeno. Članovi su doktori ekonomskih nauka, a redovni članovi (što je u Društvu veće zvanje) su redovni profesori koji imaju više javno objavljenih naučnih radova. Ukupno brojimo oko sedamsto članova i 73 redovna člana. Takođe, imamo i različite sekcije podeljene po oblastima, jedna od njih je primera radi poslovno bankarstvo. Precizno ima ih dvanaest, pri čemu je jedna od njih i studentska, i vode ih koordinatori – naši članovi. Takođe, dodeljuje se i nagrada NDESa, za najbolje odbranjenu doktorsku disertaciju iz oblasti ekonomije na teritoriji Srbije. Nagrada se dodeljuje na svake dve godine, na godišnjoj Skupštini NDES-a.

ML: Gde su tu onda studenti, koja je njihova uloga?

Studenti su doprinos počeli da daju ove godine kada je osnovana sekcija namenjena studentima. Oni ovde nisu volonteri, već autori radova koji mogu biti objavljeni u našim zbornicima. Po osnovu objavljenih radova studenti dobijaju bodove. Zbornik je u kategoriji naučnih zbornika/monografija od nacionalnog značaja koja se visoko kotira u naučnim krugovima. Te bodove, naravno mogu koristiti u daljem naučnom usavršavanju. Takođe preko studentske sekcije studenti se povezuju sa koordinatorima ostalih sekcija i obavljaju zajedničke aktivnosti. Rad svih ovih sekcija vezan je uglavnom za projektne aktivnosti, npr. organizovanje konferencija. Da naglasim, Društvo je neprofitnog karaktera, ali umeće koje studenti ovde steknu mogu itetako naplatiti na drugim mestima. Shvatite NDES kao Udruženje računovođa Srbije ili Savez Ekonomista Srbije, po istom principu i mi funkcionišemo. Razlika je što je udruženje računovođa strukovnog, a mi smo naučnog karaktera.

ML: Sigurna sam da je mali broj studenata upućen u ovu mogućnost, da to uopšte i postoji na fakultetu, što svakako nije za pohvalu

Upravo to i želimo, da podstaknemo studente da kada završe osnovne i master studije, su negde već imali kontakt sa naukom i naučnim radom, kao i da budu motivisani da nastave dalje i upišu doktorske studije. Ideja je da se studenti podstaknu da se bave naukom, a ne samo polaganjem ispita. Naravno, cilj same sekcije je da se poveže mlado i staro da tako kažemo, tačnije da studenti – mladi ekonomisti dobiju priliku da upoznaju legende iz oblasti ekonomije i da čak sarađuju sa njima.

ML: Dakle, studenti nisu vaši članovi, već autori naučnih radova?

Tako je. Primera radi, kada objavimo konkurs za konferenciju, pregledamo prispele radove i ukoliko su adekvatni puštamo ih na konferenciju gde se oni prezentuju. Potom, rad prolazi recenziju. Radovi koji prođu recenziju bivaju objavljeni u zborniku. Smatram da je velika čast da vaš rad stoji pored radova profesora. Takođe, može se desiti da rad bude prezentovan na konferenciji, ali da nije prošao recenziju, i ne objavljuje se u zborniku, mada mislim da je za studente i to na neki način veliki uspeh, jer su ipak javno prezentovali svoj rad i na taj način nesumnjivo stekli neko iskustvo i veštine. Mi smo svesni da studenti nemaju predstavu o tome kako se pišu naučni radovi i to uzimamo u obzir, jer je upravo naša ideja da im to malo približimo. Tu dolazi do izražaja uloga povezivanja mladih i starih, oni su tu da zauzmu ulogu mentora.

ML: Da li si svestan da ovo deluje kao neki zatvoren krug visoko stručnih ljudi u koji je teško ući?

Da svestan sam da tako izgleda, upravo na tome i radimo, i opšti stav je da bi članovi Društva trebalo da se podmlade (smeh). Od 2020 ćemo se truditi da se više promovišemo, ali i organizujemo tako da to bude malo više prilagođeno studentima. Tu smo da im pokažemo da nauka nije bauk! Imamo ideju i da organizujemo predavanja i time još više približimo naš rad studentima, u formi edukacije naravno. Apsolutno smo otvoreni i za saradnju sa studentskim organizacijama. Zapravo, kada govorimo o zatvorenom krugu, ono od čega bih pošao jeste odraz kako se percipira nauka kod nas. Ili još preciznije kako se percipira studiranje – daj da završim to da bih imao veću platu. Kod nas to nije uređeno, kao u npr. Austriji, gde postoji jasna razlika između Univerziteta i viših škola. Više škole bi trebalo da su strukovnog karaktera dok su univerziteti više okrenuti nauci.

ML: Koji od vaših događaja su javno dostupni?

Na prvom mestu pozivam sve na tradicionalnu decembarsku konferenciju Naučnog Društva Ekonomista Srbije koja se ove godine održava 21. decembra u profesorskoj sali od 10h časova. Ove godine imamo toliko radova da će istovremeno biti otvoren i S10. Ponosan sam na činjenicu da ćemo na konferenciji imati dva studentska rada naših studenata, dvojice sa treće godine i dvojice sa mastera. Zadovoljstvo mi je što je to postignuto naporom Studentske sekcije naučnog društva osnovane ove godine, upravo sa ciljem da se studentima promoviše nauka. Ove godine održali smo čak pet naučnih skupova. Sve njih organizujemo u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu i on je okosnica našeg postojanja. Dovoljno obrazloženje je činjenica da nam se kancelarija nalazi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kada govorimo o skupovima u ovoj godini, u maju smo održali okrugli sto sa temom savremenog protekcionizma i njegovog uticaja na privredu Srbije. Sudelovali smo u organizaciji Konferencije mladih ekonomista Beograda (BYEC), ona se održava na engleskom jeziku. U septembru smo bili fokusirani na događaje koji prate doprinose profesora dr Cerovića, koji je nažalost preminuo prethodne godine. Zbornik sa ove konferencije tek treba da bude objavljen.

ML: Za kraj, hajde da još jednom pozovemo studente da vam se priključe. Koja je prva prilika na kojoj mogu da se upoznaju sa radom društva?

Čekamo vas 21. decembra! Ja sam svestan da je subota, i da je sezona kolokvijuma, ali neka neko barem na sat vremena pređe iz čitaonice i posluša deo, tada će shvatiti da ekonomija nije samo ono što pišu Menkju, Varijan i drugi, već da sve što tu piše i što uče ima svoje praktične implikacije, i da je mnogo interesantnije nego što izgleda.

INTERVJU VODILA: Kristina Kerekeš

Ocenite tekst:

Tags

NDES