O nama

Početkom 1997. u vreme najvećih studentskih protesta, grupa samosvesnih, a nadasve hrabrih studenata osnovala je MonopolList – glasilo Studentske unije Ekonomskog fakulteta (SUEF). Prvobitno, ideja im je bila da štampaju i besplatno dele interni informator putem koga bi se ekonomci (ovaj izraz je tada često korišćen, dok se danas prilično izgubio u govoru) obaveštavali o dešavanjima na fakultetu, univerzitetu i u državi. U prvim godinama svog postojanja, i pored velikog broja problema sa kojima su se članovi i urednici suočavali, MonopolList je od zaheftane dvolisnice formata A4 prerastao u časopis od preko 30 strana.

Početkom 2015, tačno 18. godina od osnivanja, MonopolList je zvaničan časopis studenata Ekonomskog fakulteta, izlazi šest puta godišnje, ima 48 strana i tiraž od 1400 primeraka, okuplja oko 60 članova (među kojima su novinari, ilustratori, fotografi, grafički dizajneri, lektori, oni koji se bave prodajom i promocijom, ljudskim resursima, finansijama) i u stručnim krugovima važi za jedno od najboljih i najprofesionalnijih studentskih glasila. Pored sveg uspeha, on se i dalje menja, prilagođava i razvija. U čemu je tajna?

Od osnivanja pa do danas MonopolList počiva na individualnoj inicijativi i odgovornosti koju sloboda (izbora) sama po sebi nosi. Ulazak i izlazak iz časopisa u potpunosti je slobodan i niko nije formalno vezan za organizaciju. Svakom članu ostavljen je prostor da, u skladu sa svojim preferencijama, učestvuje u pripremi brojeva ili na neki drugi način doprinosi funkcionisanju organizacije, ali se takođe od njega očekuje da poštuje unapred definisana pravila i procedure. Tako, svaki novinar ima pravo da iskaže stav o studentskim pitanjima, izabere poziciju iz koje će posmatrati društvene probleme, školu iz koje će analizirati ekonomske fenomene. Sve i da je jedini koji misli na određeni način, ako tekst ispunjava kriterijume pismenosti i valjanog logičkog zaključivanja, on će biti objavljen. Na taj način, i unutar organizacije promovišu se ,,sloboda, otvorene granice, ljudska prava i tolerancija’’, ideje koje je jedan od osnivača SUEF-a i MonopolLista, Dejan Grastić, označio u svom autorskom tekstu povodom objavljivanja 50. broja MonopolLista kao ključne u vreme konstituisanja ovog medija.

Naravno, MonopolList nije sve vreme konstantno napredovao. Kao i sve, i ova studentska organizacija nailazila je na probleme podsticaja, koordinacije, privlačenja novih članova, održanja kvaliteta tekstova, neslaganja oko metoda rada i vizije časopisa. Oni su uglavnom razrešavani putem pokušaja i pogrešaka, a najbolja rešenja vremenom su postajala deo pravila i procedura kako bi se izbeglo ponavljanje već uočenih grešaka. U svakom trenutku korišćeno je kumulirano znanje svih prethodnih članova koji su, vodeći se čistim entuzijazmom, pomogli da MonopolList bude ono što je danas.

Kakav će MonopolList biti i kako će se menjati u budućnosti ne možemo da znamo (živimo u uslovima fundamentalne neizvesnosti), ali možemo da pretpostavimo. Ako ne dođe do nekog jačeg zaokreta u politici časopisa, on će nastaviti da okuplja uglavnom zainteresovane i vredne studente, da podstiče inventivnost, samoinicijativu, rad na sebi, ali i rad za druge. Postaće takav institucionali okvir koji će omogućiti najbolju moguću koordinaciju akcija svih članova, a kao rezultat igre davaće sve bolji časopis.

Ivana TODOROVIĆ