Panem et circenses!

Nacionalizam-jedna moćna ideologija koja je budila godinama inspiraciju u društvima i dalje nastavlja da pomera svoje granice i da bude duh među nama. Koliko toga nacionalizam guta u sebi? I koliko toga će još ova Pandorina kutija prikazati?


Granice koje su godinama pomerane, otvarale su svoje kapije gubeći identitet i rušeći načela. Napušteni su postavljeni okviri, stvoren je jedan veliki set ideja. Kuda su sve to išle te ideje i šta je bio njihov cilj, pitanje je koje se prožima i dan danas.

Nacionalizam, negativni stereotip koji se tokom vremena infiltrirao u svakodnevicu. Tvrdoglave činjenice o njemu su se godinama nizale, definicija menjala, a njegovo (ne)delovanje privlačilo sve jače interesovanje. Neretko se dešava da mas-mediji promovišu sadržaje (in)direktno povezane sa njim (npr.kupuj domaće proizvode!). Drukčije rečeno, na taj način nacionalna propaganda drži pažnju mase ne bi li skrenula pogled sa bitnijih problema, a u isto vreme kači neke od nas na udicu preispitivanja. Možemo li ovo nazvati još jednim  “drugarskimgestom?

Stalni potok bez kraja
Kroz istoriju država nacionalizam je prošao mnoštvo oblika. Pored prizvuka i radikalizovanja skoro uvek se suočavao sa pogubnim posledicama i zloupotrebom. Jedna uvek privlačna reč koja često osciluje i označava privrženost sopstvenom narodu, uz šta uglavnom ide zanemarivanje interesa drugih naroda. Kada bismo se osvrnuli na još jednu definiciju nacionalizma, poteklu od latinskog naziva nescere (roditi se, vući lozu od nekog), koja nam ukazuje da se od rođenja identifikujemo sa jednom nacijom, naišli bi na različite putokaze ove ideologije. A to nas upravo vodi ka tome da je kroz vreme nacionalizam uvek bio u pripravnosti, da ga neka individua, ili sistem preobrati i skrene od prvobitnog značenja. Njegova evolucija započeta je još od početka XIX veka, kada počinje formiranje same svesti o važnosti nacije.

Danas je njegovo izvorno značenje skoro nestalo iz javne upotrebe. U rečniku Matice srpske stoje neka od tih izvornih, a manje korišćenih značenja kao što su nacionalni duh, težnja za nacionalnim napretkom, za samostalnim društvenim razvojem sopstvene nacije, nacionalni duh, rodoljublje, patriotizam. Sada se ovaj termin sve više stavlja u isti koš sa šovinizmom, manje sa patriotizmom. Ako smo nekada i sumnjali kakav je utisak odavao ovaj “raspaljivač” termin u istoriji, danas zasigurno možemo reći da se u većini slučajeva posmatra kao neprijatelj. Kakav će pogled na ovu ideologiju imati jedna osoba i dalje dosta zavisi od same svesti i vrednosti koje za nju ima svet oko nje. Nacionalno osećanje je nešto što svako nosi u sebi, samo što je neko spreman da ga aktivira poput mine, a neko će ipak ostati tihi Don. Ne zna se da li je neki termin doživeo više kontaminacija tokom vremena, niti koliko njih je bilo za, a koliko protiv njega. Iskrivljenje osećanja za realnost je uvek bilo odvojeno jednom tankom niti čim bi se u blizini našao strah, mržnja i veličanje moći. Na kraju, postupak se smatra lošim ne prema njegovim osobinama, već prema onom ko čini te postupke.

 I dok ovaj glavni politički sukob današnjice poprima razna shvatanja, ne možemo, a da se ne zapitamo do koje mere je ekspanzija političke moći odvojila zdrav nacionalizam od ovog koji provlačimo kroz novine. I gde to on još nije trijumfovao?

Potreba ili deo problema?
Kada nečemu ne možemo da odredimo smisao, i svaku definiciju možemo da mu osporimo, usput ga ostavljamo skoro uvek na znaku pitanja, a ne na tački, da li ga onda smatramo delom potrebe ili problema?  Džordž Orvel ovaj fenomen, koji prati vreme, naziva “žrtvenim jarcem”, tvrdeći da je to način da se postigne spasenje, a da se ne promeni ponašanje. To nas opet vraća na ono kako vi vidite stvari oko sebe i kojim to vrednostima dozvoljavate da budu predvodnik. Neutralna zona u našoj svesti, u kojoj se ne podleže željama za vlašću, moći ili ličnom zadovoljstvu, drži naše misli na uzdama, pažljivo sedlajući preostale. Koliki smo moralni napor spremni da učinimo zbog zdrave ideje? Da li je nacionalizam dobar? Balansiranje. Odgovor na sva pitanja koja ovaj globalni fenomen nosi sa sobom. Ekstremni nacionalizam i njegova ideja, uvek će dovoditi do negativnih pojava i prelazaka u druge oblike. Međutim, umereni nacionalizam, tačka gde se taj balans i on drže za ruke i ne prelaze granicu, ukazujući na svoje prvobitno značenje je ono što je zdrava ideja i pripadnik potrebe. Opet, to je ideologija koja sadrži široka tumačenja, zbog različitih nivoa svesti, a svest je najteže objasniti.

AUTORKA: Marija Maksimović

Ocenite tekst: