Predavanje profesora Theocharisa Grigoriadesa


Postovani, studeni ovim zelimo da vas obavestimo da će se u petak 23. novembra 2018. sa početkom u 13h u profesorskoj sali održati predavanje ovog čuvenog grčkog ekonomiste na temu „Uticaj kulturnog nasleđa na privredni razvoj” sa posebnim osvrtom na zemlje severne Evrope. Uže oblasti interesovanja profesora Gligorijadisa su politička ekonomija, religijska ekonomija. Njegova istraživanja na analitičan i sistematičan način  prikazuju uticaj koji verska pripadnost ima na političke režime i obezbeđivanje javnih dobara. Posebnu pažnju njegovih radova privlače i  uticaji koje strane donacije imaju na državne institucije.

Pored odličnog poznavanja ekonomije, pored maternjeg govori još čak 10 jezika (između ostalih engleski, ruski, nemački i francuski)

 Trenutno je angažovan kao coordinator ERASMUS programa na Slobodnom univerzitetu u Berlinu. Na istom fakultetu obavlja i funkciju dekana za istočno-evropske studije. Za više informacija posetite njegov web sajt: https://works.bepress.com/thgrigoriadis/

Ocenite tekst: