Priprema, Pozor, STAV!

Program „Priprema…Pozor…Stav!” se realizuje u periodu od 29.maja do kraja avgusta 2018.godine, i čini ga trodnevni motivacioni seminar u maju i onlajn kurs za razvoj veština koji će se realizovati tokom juna, jula i avgusta. Namenjen je studentima svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu.Prijavite se za učešće što pre, a najkasnije do 15.maja 2018. na sajtu www.razvojkarijere.bg.ac.rs. Samo prvih 30 prijavljenih imaju sigurno mesto na trodnevnom seminaru zbog ograničenog kapaciteta sale. Svi prijavljeni biće prihvaćeni za pohađanje onlajn kursa. Predavanja se organizuju sa idejom da pruže priliku studentima da se informišu o Growth Mindset modelu i da saznaju zašto vodeće internacionalne kompanije, kao što su Google, Facebook, Apple, Microsoft, Nike, IBM, Disney, IKEA, Starbucks, uvode GM kulturu i prednost u zapošljavanju daju ljudima sa “razvojnim ili progresivnim mentalnim stavom”. Studenti mogu da saznaju više o odlikama tog stava i tome kako su neke od najuspešnijih ličnosti današnjice u svom ličnom i profesionalnom razvoju, menjajući uverenja o sebi i mogućim ciljevima, uspele da svoje potencijale unaprede i suoče se sa brojnim izazovima. U okviru onlajn segmenta programa studenti će moći da unaprede veštine komunikacije, timskog rada, upravljanja vremenom i dobre prezentacije uz pomoć priručnika, audio treninga i vežbi koji će im biti dostupni putem interneta tokom juna, jula i avgusta. Po uspešno završenom kursu učesnici će dobiti elektronski sertifikat za svaku veštinu od kompanije HRD Pro Consulting ukoliko su tačno uradili više od 75% pitanja na testu koji čini deo treninga. Sertifikati će biti izdati u septembru.

Ocenite tekst: