Verujem u vas – Intervju sa profesorom dr Zoranom Bogetićem

O njegovom raznovrsnom akademskom i profesionalnom iskustvu, studiranju, ali i o aktuelnim temama razgovarali smo sa profesorom dr Zoranom Bogetićem, koji je dao veoma poučne savete za buduće profesionalce, za koje navodi da treba da veruju u date vrednosti kao ključ budućeg uspeha.


ML: Bili ste stipendista u periodu 2003/04. godine na George Washington Universitet-u. Kakva ste iskustva poneli odatle?

U pitanju je prestižan univerzitet, sa Poslovnom školom na kojoj sam u toku date godine finalizovao svoj doktorat, kasnije odbranjen na našem fakultetu. Rekao bih da je ta studijska godina „vredna veka”, jer sam imao na raspolaganju značajne resurse, uključujući baze FMI i GMA instituta, kao  i Kongresnu biblioteku. Uvidi u tamošnja prestižna istraživanja i publikacije imali su nemerljiv značaj za nalaze o koncepciji category management-a, danas vodećoj poslovnoj inicijativi u privredi Zapadnog Balkana u celini. Sa druge strane participacija u nastavi mi je donela vredno iskustvo saradnje sa nekim od vodećih GWU profesora, kao i brojna poznanstva sa studentima magistarskih i doktorskih studija. Pleni utisak o veoma kompetitivnim profesorima i studentima koji su me toplo primili, zainteresovani za dešavanja u našoj zemlji. Izlazeći u susret toj znatiželji, zajedno sa profesorom Ivanom Vujačićem, našim tadašnjim ambasadorom u SAD, na GWU sam organiziovao primećenu konferenciju o privrednim reformama i perspektivi Srbije. Posle svega, u Vašingtonu su ostali dragi ljudi na koje mogu da računam.

ML: Kako se studiranje promenilo otkad ste Vi bili student?

Mislim da postoji velika razlika između generacija studenata. Moja je generacija bila, za današnje prilike, relativno staromodna, sa vrednostima rada, reda i disciline. Moram priznati da je bilo dobro učiti u takvom okruženju disciplinovanih mladih ljudi. Ponosan sam na generaciju EKOF 86 kojoj pripadam, koja je iznedrila veliki broj uspešnih privrednika, prosvetnih radnika i državnih službenika. Ponosan sam i na svoje ugledne profesore koji su sebe ugradili u temelje današnjeg Ekonomskog fakulteta. Stara garda velikih autoriteta koje smo neizmerno uvažavali.

Danas je studiranje dosta drugačije, što je i prirodno imajući u vidu promene u okruženju. I studenti su emancipovaniji i zahtevniji. Divno je videti mlade i svesne ljude koji dobro znaju šta hoće, sa očekivanjima konkretnih i upotrebljivih znanja. Forma više nije toliko važna koliko validni dokazi vrednosti znanja koja se nude na Fakultetu. Pored toga, današnje mogućnosti nastavka studiranja u inostranstvu daleko prevazilaze uslove pod kojima je studirala moja generacija. Raduje me kada vidim moje bivše studente na dobrim radnim mestima ili na drugim značajnim univerzitetima širom sveta. Posebno kada sam uspeo da im pomognem na tom planu.

 ML: Često na svojim predavanjima pitate studente da li ih je nešto čačnulo”, tj. zaintrigiralo. Da li smatrate da su studenti dovoljno uključeni u diskusiju na predavanju i uopšte?

Zadatak profesora je da inspiriše studente da aktivno i kreativno uđu u učenje ekonomije i biznisa, i ne samo u toku studija već i nakon toga, jer je danas učenje doživotna aktivnost. Nastojim lično i posebno cenim kolege koje znaju da izgrade odnos poverenja sa svojim studentima, da podstaknemo njihovu intuitivnost i kreativnost, što će im dosta pomoći u kasnijem profesionalnom životu. U uslovima brzih promena okruženja inspirisan student, sutra profesionalac, u kontinuitetu će tragati za novim znanjima. Zadatak profesora je da pomogne studentu da otkrije i afirmiše svoje talente, gradeći tako perspektivu ispunjenog pojedinca i u privatnom i u poslovnom životu.

ML: Prepoznatljivi ste po tome da od studenata na ispitu ne tražite puko deklamovanje definicija iz knjige, već zdravorazumsko razmišljanje i zaključivanje. Da li mislite da studenti takav način ispitivanja razumeju na pravi način?

Kao profesor očekujem od svojih studenta da uče sa razumevanjem, povezujući poslovne koncepcije koje se uče na različitim predmetima. Naši predmeti su delovi jedinstvene celine ekonomije i biznisa, odnoso realnosti poslovnog života. Neophodno je da naši studenti prihvate tu realnost, spremajući se za dinamičnu poslovnu utakmicu. Naravno da zadata predmetna materija treba da se savlada, sa ključnom dozom osećaja za interdisciplinarnost i složenost poslovanja i razvoja okruženja.

Ni kao student nisam smatrao posebno vrednim nekreativno ponavljanje zadate materije, bez osećaja za primenljivost. Poslovna ekonomija je iznad svega, hronika i realnost najboljih i najgorih poslovnih praksi, sa vrednim poukama za aktuelni trenutak. Otuda i moja podrška studentima da što više budu u praksi, naravno ne na štetu studiranja i završetak Ekonomskog fakulteta. Studenti poslovne ekonomije koji prepoznaju konkretne izazove prakse bolje razumeju i vrednuju ono što dobijaju na nastavi i vežbama. I u toku nastave i na samom ispitu trudim se da podstaknem moje studente da veruju u date vrednosti.

ML:  Na šta ste najponosniji kada je u pitanju Vaš rad i angažovanje na našem fakultetu?

Mislim da to što radim sa kolegama karakteriše jasno kombinovanje nauke i prakse, sa jasnom porukom studentima da jedno bez drugog ne može i nije prirodno. Jasna je dimenzija primenljivosti znanja koje studenti na TMM-u dobijaju, što najbolje potvrđuje tražnja za kadrovima koji izlaze sa Fakulteta. Uvek se dobro osećam kada naiđem na moje studente u privredi koji su veoma kompetitivni u poređenju sa konkurencijom. Smatram da su naši studenti najveća vrednost Fakulteta, na koju možemo samo da budemo ponosni. Nadam se da će nas predstojeće nastavne promene učiniti još konkurentnijim, od čega lično mnogo očekujem.

ML: Poznato je da često organizujete gostućuja predavanja na fakultetu, da li mislite da studenti koriste takve prilike da se povežu sa ljudima sa tržišta rada?

Još kao student bio sam fasciniran naporima profesora Radunovića i Lovrete da nam omoguće direktan kontakt sa profesionalcima, uglednim privrednicima sa respektabilnim statusom u tadašnjem društvu. Na tragu takve prakse, ja danas sa svojim kolegama dajem sve od sebe da mojim studentima „oplemenim” studiranje stalnim dodirom sa viđenim privrednicima aktuelnog vremena. Naši gosti predavači imaju svoje mesto u nastavnom procesu, sa jasnom porukom da fini i obrazovani ljudi u našem društvu znaju da ostvare veoma uspešne profesionalne karijere. Mislim da je to jedinstvena motivacija mladim ljudima, posebno onima koji nisu imali prilike za susrete slične vrste. Lepo je studentima poslati dve poruke. Kao prvo, obrazovanje koje se nudi na Ekonomskom fakultetu veoma je konkurentno, što respektuje privreda. Kao drugo, vredi se boriti u domaćem poslovnom ambijentu, gde je moguće ostvariti zavidne karijere i dobru egzistenciju za sebe i svoje porodice.

ML: U poslednjih par godina u svetu je zabeležen frapantan rast i razvoj trgovine. Da li mislite da Srbija može da isprati taj trend i ostane konkurentna na tržištu?

Srbija ima sve preduslove da postane moderno veleprodajno i maloprodajno tržište. Novija dešavanja tome idu u prilog. Sa stabilizacijom političkih okolnosti i sređivanjem privrednog ambijenta zaoštrava se tržišna utakmica u pravcu sve značajnijeg učešća savremenih poslovnih sistema.

Zadatak profesora je da pomogne studentu da otkrije i afirmiše svoje talente, gradeći tako perspektivu ispunjenog pojedinca i u privatnom i u poslovnom životu.

Pred domaćim trgovcima je značajan izazov povećanja nivoa znanja i veština u oblasti modernog trgovinskog marketinga i menadžmenta. Za njih je od egzistencijalnog značaja podizanje svesti o važnosti zapošljavanja specijalizovanih stručnjaka u oblasti trgovine, na čemu im Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu stoji na raspolaganju. Zanimljivo je da strani trgovinski sistemi znatno aktivnije nastupaju kada je u pitanju saradnja sa naukom, posebno na planu regrutacije i selekcije studenata završnih godina.

ML: Imali ste par gostovanja i izjava po pitanju situacije sa Agrokorom. Da li vidite srećan kraj?

Agrokor je poslovni sitem od vitalnog značaja za mnoge nacionalne ekonomije u regionu. Verujem da će poverioci naći zajednički interes i model saradnje u opštem interesu. Očekujem da sve tangirane ekonomije izvuku i odgovarajuće iskustvo da bi se perspektivno sprečila mogućnost pojave ovakvih i ovolikih problema. Napomenuo bih da, dok britanske rejting kuće nisu aktivirale alarm, malo ko je u regionu primećivao nestabilnost sistema Agrokor.

ML: Pored teme Agrokor, aktuelna tema je i dolazak maloprodajnog lanca Lidl u Srbiju. Šta Vi mislte, kako će to uticati na poslovanje ostale konkurencije na našem tržištu?

Dobro je da Lidl uskoro startuje sa maloprodajnim operacijama na našem tržištu. Ako se prisutni igrači budu pametno ponašali, bez panike i pogrešnih poteza, svi će naći svoje mesto na našem tržištu. Zabrinjava tinjajući huk stampeda zbog straha koji je prisutan u širokim krugovima nesuvislih trgovaca. Savremena znanja u oblasti trgovinskog menadžmenta i marketinga daju odgovore i rešenja i u situacijama pojave tako opasnih konkurenata kao što je Lidl.

Sa dolaskom Lidla maloprodajna struktura u Srbiji će napredovati. U krizi će biti nejasno pozicionirani igrači koji nemaju profilisanu poslovnu strategiju i adekvatne operacije. Kriza je naročito izvesna na strani neprofilisanih tradicionalnih trgovaca, uključujući lokalne lance koji nisu adekvatno iskoristili šanse koje su im se javljale u poslednjih desetak godina.

ML: Za kraj, koja je Vaša poruka za studente našeg fakulteta?

Kao profesor sam ponosan na svoje studente, koji su još uvek najbolji kadar koji se pojavljuje na tržištu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu tradicionalno regrutuje i selektuje radne i vredne studente, među kojima se nalaze budući lideri naše privrede i društva u celini.

Dragi moji studenti, treba da verujete u sebe, da imate dobar plan, koji će, na temelju radnih navika i istrajnosti, svakako uroditi plodom. Kao vaš profesor koji veruje u vas, zajedno sa svojim kolegama, daću sve od sebe da što više vas dobije prave prilike za kvalitetan razvoj karijere. Ovom prilikom apelujem i na članove Alumni organizacije Ekonomskog fakulteta da aktivno deluju na planu otvaranja novih perspektiva za aktuelne i buduće diplomce koji završavaju našu prestižnu školu ekonomije i biznisa.

INTERVJU VODILE: Sanja Vuksanović i Jasna Krivačić

Ocenite tekst: