XXI vek – ,,Teslin” vek elektronike i znanja

Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika i pronalazača, genije i mistik, pre više od 100 godina je imao genijalne ideje i patente koji su stvorili i uobličili život koji danas poznajemo. Veliki fizičari, kao što su Kelvin (Kelvin) i Kruks (Crookes), govore o njegovim pronalascima kao o čudima. “Tesla je”, govorio je profesor Keneli (A. E. Kennelly), sa Univerziteta u Harvardu, prilikom dodele Edisonove medalje Tesli, “postavio osnove za nova dostignuća širom sveta(…) Ono što je on prikazao, predstavljalo je otkrovenje za nauku i umetnost svih vremena”. “Kada bi”, primećuje Behrend (B. A. Behrend), čuveni pisac i inženjer, “trebalo da se odreknemo rezultata rada gospodina Tesle, točkovi industrije bi prestali da se okreću, stali bi električni automobili i vozovi, naši gradovi bi se našli u mraku, mlinovi bi utihnuli i zamrli”. Tesla piše: ,,Život jeste i uvek će biti jednačina čije je rešenje neuhvatljivo, ali ona ipak sadrži određene poznate činjenice. Sa sigurnošću možemo da kažemo da je život kretanje, iako nedovoljno poznajemo njegovu prirodu. Za kretanje je neophodno telo koje se pomera i sila koja ga potiskuje i pomaže da savlada otpor. Čovek, uopšteno, jeste masa koju potiskuje sila. Otuda se i opšti zakoni u carstvu mehanike, koji važe za kretanje, mogu primeniti i na čovečanstvo. Postoje tri načina kako se može povećati energija koja određuje ljudski progres: prvo, možemo povećati masu. To bi, u slučaju čovečanstva, značilo poboljšanje uslova života, zdravlja, razvoja vrste i slično. Drugo, možemo da smanjimo sile otpora koje usporavaju napredak, kao što su neznanje, glupost i religiozni fanatizam. Treće, možemo da umnožimo energiju ljudske mase ovladavanjem silama univerzuma, kao što je sila sunca, okeana, vetrova, plime i oseke”. On je 21. vek opisao na seldeći način: ,,Danas su roboti nesporna činjenica, ali same principe još treba otkrivati. U 21. veku roboti će zauzeti mesto koje su imali robovi u drevnim civilizacijama. Uopšte ne postoji razlog zbog koga se sve to ne bi dogodilo i za manje od jednog veka. A ako pažnja čovečanstva ne bude previše zaokupljena spoljašnjim ratovima i unutrašnjim revolucijama, nema razloga da milenijum elektronike ne započne već za nekoliko decenija”. Da li je današnjica demantovala Teslu ili je Tesla tačno opisao svet koji je ,,stvorio“ ostavljam čitaocu da prosudi razmišljajući o Teslinoj viziji: ,,Danas i najcivilizovanije zemlje sveta maksimum svojih prihoda troše na ratove, a minimum na obrazovanje. U 21. veku taj odnos će se izmeniti. Postaće slavniji oni koji dobijaju bitke protiv neznanja nego oni koji umiru na bojnim poljima. Otkriće nove naučne istine privlačiće veću pažnju od diplomatskih događaja. Čak su i novine naših dana počele da prihvataju naučna otkrića ili novo filozofsko shvatanje kao i svaku drugu vest. Novine 21. veka će još pisati o kriminalnim i političkim kontroverzama, ali će glavni naslovi na naslovnim stranama biti objave novih naučnih hipoteza”.

AUTOR: Nemanja Kosanović

Ocenite tekst: