Znanje se množi deljenjem – Investicioni klub

Nakon što je prošle godine nastao kao pilot projekat, EKOF Investicioni klub ove godine nastavlja sa radom. Značajno prošlogodišnje iskustvo, velika zainteresovanost studenata i podrška fakulteta naveli su organizatore da aktivnosti kluba ove školske godine obogate novim sadržajima, koji će zaintrigirati studente da zakorače u svet berzanskog trgovanja.


U godini kada se raznovrsne studentske organizacije na našem fakultetu nadmeću u organizovanju različitih projekata, panel diskusija i konferencija, jedna od njih prkosno nastoji da studentima ponudi nešto sasvim novo. EKOF Investicioni klub osnovali su  Miloš Kujović i Nikola Jovović, tada studenti 4. godine, u nameri da kroz interaktivne radionice studentima približe funkcionisanje finansijskih tržišta, portfolio investiranje i  taktike trgovanja za maksimiziranje profita na berzi. Kada je na instagram profilu Ekonomskog fakulteta objavljen link za prijavu, nisu ni slutili da će anketu za članstvo popuniti preko 200 studenata. To je bio jasan nagoveštaj koliko su studenti željni da steknu neformalna i praktična znanja o berzanskom trgovanju i vođenju portfolija.

Kako je koncipiran i kome je namenjen?

Klub je osmišljen kao sekcija, koju će studenti pohađati na nedeljnom nivou. U jesenjem semestru, aktivnosti počinju krajem oktobra, gde će uvodna predavanja držati ugledni profesori iz oblasti finansija i portfolio investiranja. „Ideja kluba je da studenti kroz interaktivna predavanja i radionice savladaju teorijski okvir finansijskih tržišta, koje će potom direktno primeniti kroz simulacije, ali i realno trgovanje, ako se time budu nekada bavili“, govori za monopollist Katarina Kramer, jedna od organizatora EKOF Investicionog kluba. Ona ističe kako je potencijal kluba prepoznat od strane rukovodstva fakulteta, što se ogleda i u činjenici da su sami profesori sa uzbuđenjem prihvatili gostovanje u klubu. Osim profesora, učešće će uzeti i eminentni stručnjaci iz privrede, koji će studentima rado preneti svoja iskustva u praksi, o izazovima sa kojima se susreću i odlukama koje donose u vezi sa optimizacijom svog ili portfolija klijenata. Prošle godine, Investicioni klub je otvorio prof. Dejan Šoškić održavši predavanje na temu  „Uticaj makroekonomskih i političkih zbivanja na kretanja na berzi“, pri čemu je amfiteatar 5 bio ispunjen do poslednjeg mesta. Nastavile su se radionice prof. Božovića, alumniste Dušana Savića, dok je u letnjem semestru blok od 4 nedelje bio posvećen tehničkoj analizi HoV, od strane brokerske kuće „Wise trade“. Na taj način, zaokružena je debitantska godina EKOF Investicionog kluba, na vrlo uspešan način.

Sa novom školskom godinom i nov sadržaj

S početkom prolećnog semestra, studenti će oprobati neku od platformi za simuliranje trgovanja. „ Nakon završetka februarskog ispitnog roka, klub nastavlja sa radom, ovaj put u izmenjenim okolnostima, pošto nam je ideja da se aktivnosti presele u Računski centar, gde ćemo izvoditi simulacije investiranja”, ističe Mihajlo Đorđević, organizator. „Koristeći jedan od adekvatnih simulatora trgovanja, članovi kluba će, makar fiktivno, osetiti kako voditi svoj portfolio tako što će donositi odluke u koje HoV na berzi je najbolje investirati novac. Za tako nešto, koristićemo najverovatnije Investopediju, kao simulator koji najvernije prati realne promene koje se dešavaju na Njujorškoj berzi, sa početnim fiktivnim kapitalom od 100 000 dolara koji će svaki član imati na raspolaganju“, dodaje Mihajlo.

Ideja kluba je da studenti kroz interaktivna predavanja i radionice savladaju teorijski okvir finansijskih tržišta, koje će potom direktno primeniti kroz simulacije, ali i realno trgovanje, ako se time budu nekada bavili.

Osim toga, namera organizatora je da u aktivnosti uvrste i druge interaktivne sadržaje, poput debati, ali i panel diskusija. „Pored tema koje se otvoreno tiču finansijskih tržišta, potrudićemo se i da se dotaknemo drugih ekonomsko-političkih fenomena, posebno onih koji posledično mogu snažno pre ili kasnije uticati na kretanja na berzi, poput trgovinskih ratova, ponašanja velikih korporacija na globalnoj tržišnoj utakmici i previranja koja postoje u svetskoj ekonomiji i politici“, nastavlja Mihajlo, uz zaključak da je osnovni uslov da bi se ove aktivnosti sprovele u delo je da studenti, odnosno članovi kluba redovno pohađaju i učestvuju, jer će samo tako sve dobiti željeni smisao.

AUTOR: Filip Krvavac

Ocenite tekst: